„Jeśli twoja aktywność inspiruje innych do tego,
 by więcej marzyć, więcej się uczyć, więcej działać
i stawać się kimś więcej, to jesteś liderem”

John Quincy Adams
 amerykański dyplomata, prezydent USA

Ku efektywnej współpracy szkół zawodowych z pracodawcami

Wychodząc naprzeciw potrzebom ściślejszego powiązania opolskiej edukacji z rynkiem pracy i konieczności podnoszenia jakości kształcenia zawodowego, której jednym ze standardów jest aktywnie włączenie pracodawców w projektowanie, realizację i ocenę efektów kształcenia zawodowego, Prezydent Miasta Opola ustanowił tytuł „Partner Edukacji Zawodowej”. Tytuł ten będzie przyznawany, na wniosek dyrektorów szkół, tym pracodawcom, którzy poprzez  systematyczną i efektywną współpracę ze szkołami wspierają szkolnictwo zawodowe w Opolu. Ma on wzmacniać ich aktywność na rzecz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego.

Tytuł „Partner Edukacji Zawodowej” będzie podziękowaniem za całoroczną współpracę pracodawcom podejmującym, wspólnie ze szkołami zawodowymi, szczególne starania o jakość edukacji zawodowej, realizującym różnorodne działania umożliwiające uczniom poznawanie środowiska pracy, specyfiki zawodów oraz nowych rozwiązań technicznych i technologicznych.

Czytaj więcej: Tytuł PARTNER EDUKACJI ZAWODOWEJ

Uroczyste przekazanie Zespołowi Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu minikoparki w ramach współpracy z firmą Kafril z Landu Saksonia

Założenia współpracy: Na mocy porozumienia zawartego w dniu 12 lutego 2015 r. z niemiecką firmą KAFRIL kierunek monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych został objęty patronatem przez firmę KAFRIL, co daje uczniom możliwość  uzyskania stypendiów, odbywania płatnych zagranicznych praktyk i otrzymania stałego zatrudnienia.

W ramach działań kooperacyjnych w roku szkolnym 2014/2015 zostały zrealizowane następujące działania:

  • wyjazd studyjny dla uczniów kształcących się w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
  • stypendia naukowe dla najlepszych uczniów za naukę języka niemieckiego,
  • organizacja dla uczniów kursu oraz egzaminu TELC opracowanego w oparciu o program i standard przyjęty przez Radę Europy, który umożliwia jednolite ocenianie znajomości języka w całej Europie, znajduje się na liście dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego. Kurs ten jest w połowie refundowany przez firmę Kafril,
  • przekazanie szkole środków finansowych na promocję kierunków kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem zawodu - monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.

Czytaj więcej: Przekazanie Zespołowi Szkół Budowlanych minikoparki przez niemiecką firmę Kafril

zsm-park-przemyslowy-metalchem

Współpraca i partnerstwo w kształceniu zawodowym - edycja 2.
Pracodawcy z Metalchemu w Mechaniczniaku.

Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu wspólnie z Stowarzyszeniem Park Przemysłowy Metalchem zorganizowali w dniu 11 marca 2015 roku konferencję poświęconą problematyce kształcenia zawodowego uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych kształcących się w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych miasta Opola w aspekcie współpracy z przedsiębiorstwami wchodzącymi w skład Stowarzyszenia PP Metalchem jak również przedsiębiorstwami z terenu Metalchem.

Czytaj więcej: Konferencja poświęcona problematyce kształcenia zawodowego uczniów techników i zasadniczych szkół...

Zespół Szkół Mechanicznych wspólnie z Opolską Izbą Rzemieślniczą zorganizowali w dniu 28 października 2014 r. konferencję poświęconą problematyce kształcenia zawodowego uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.

Celem konferencji było ukazanie zmian w  kształceniu zawodowym wynikających z reformy wprowadzanej od września 2012 r. oraz prezentacja organizacji kształcenia zawodowego teoretycznego i praktycznego w Zespole Szkół Mechanicznych w Opolu.

Gośćmi konferencji byli pracodawcy, z którymi szkoła współpracuje w zakresie realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, przedstawiciele Wydziału Oświaty Miasta Opola z panią Naczelnik Ireną Koszyk oraz przedstawiciele Centrum Kształcenia Praktycznego w ZPO w Opolu z panem Dyrektorem Andrzejem Leszczyńskim. Z ramienia organizatorów w konferencji uczestniczyli Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych Bogusław Januszko, Wicedyrektor Urszula Kowalczyk, Wiceprezes Opolskiej Izby Rzemieślniczej Rajner Szic, Dyrektor Pani Katarzyna Wróbel oraz nauczyciele uczący przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Mechanicznych.

Czytaj więcej: Pracodawcy Opolszczyzny w Mechaniczniaku – współpraca i partnerstwo w kształceniu zawodowym

Pani Joanna Kluzik-Rostkowska Minister Edukacji Narodowej ogłosiła rok szkolny 2014/2015 Rokiem Szkoły Zawodowców. W związku z powyższym pragniemy zaprezentować Państwu informację na temat funkcjonowania szkolnictwa zawodowego w naszym mieście pobierz.

W związku z ogłoszeniem przez Minister Edukacji Narodowej roku szkolnego Rokiem Szkoły Zawodowców zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zaplanowanych wydarzeń i działań. Więcej informacji na stronie Kuratorium Oświaty w Opolu.