Szanowni Rodzice,
w ramach trwającej rekrutacji do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole, w dniach 23 – 24 kwietnia br. miały się odbyć: sprawdziany predyspozycji językowych dla kandydatów do oddziału międzynarodowego i oddziałów dwujęzycznych klasy VII oraz próby sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych.

Czasowe zawieszenie zajęć w szkołach wymusiło dokonanie pewnych zmian w harmonogramie tegorocznego postępowania rekrutacyjnego do w.w oddziałów.

Informujemy, że sprawdzian predyspozycji językowych oraz próby sprawności fizycznej odbędą się w terminie późniejszym, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego oraz wprowadzonego ograniczenia funkcjonowania szkół.

Nowe terminy przeprowadzenia sprawdzianów predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej zostaną podane na stronach internetowych szkół, w których się odbędą.


Szanowni Państwo,

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, informujemy o zmianach organizacyjnych dotyczących rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole. Zmiany dotyczą sposobu dostarczania do szkół dokumentacji.

Proponowane formy dostarczania dokumentacji to:
  1. Skany dokumentów wysłane na adres mailowy szkoły,
  2. Fotografie dokumentów wysłane na adres mailowy szkoły,
  3. Mail informujący o zgłoszeniu dziecka do szkoły, w obwodzie której dziecko zamieszkuje.

Rekomenduje się, by wiadomości zawierające dane osobowe przesłane zostały w formie zaszyfrowanej wiadomości, do której hasło zostanie wysłane w osobnym mailu.

Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

Prosimy o zapoznawanie się z informacjami na stronach internetowych szkół w zakładkach Rekrutacja.


Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021
do publicznych szkół podstawowych,
dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym

  1. Informacja dla Rodziców
  2. Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola
  3. Uchwała Rady Miasta Opola w sprawie kryteriów naboru