W roku szkolnym 2016/2017 trzy przedszkola publiczne w Opolu prowadzą oddziały, które funkcjonują poza ich główną siedzibą. Są one czynne dłużej niż 5 godzin dziennie, tj. w zależności od potrzeb rodziców. Oddziały będą nieczynne w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień).

Oddziały te przynależą organizacyjnie i podlegają nadzorowi dyrektorów niżej wymienionych przedszkoli:

PRZEDSZKOLNE ODDZIAŁY

zlokalizowane poza siedzibą główną przedszkola 

Przedszkole prowadzące oddział/y

Rejon miasta

Lokalizacja oddziału

Przedszkole Publiczne nr 8

ul. Nysy Łużyckiej 1

Wróblin

Budynek Przedszkola Publicznego nr 8

ul. Gminna 1

Przedszkole Publiczne nr 22 „Bajkowa Rodzina” 

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 19

Groszowice

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata

ul. Gorzołki 4  

Przedszkole Publiczne nr 61

ul. Krzanowicka 1

d. Czarnowąsy

Budynek Przedszkola Publicznego nr 61

ul. Świerkli 4