Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach publicznych w roku 2019

(rok szkolny 2018/2019)

Przedszkola publiczne funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z miesięczną przerwą wakacyjną w lipcu lub sierpniu. Opieka w miesiącach wakacyjnych organizowana jest tylko dla tych dzieci, których oboje rodzice pracują i nie są w stanie zapewnić opieki lub wakacyjnego wypoczynku dla swoich dzieci.

Dyrektor danego przedszkola, czynnego w miesiącu lipcu lub sierpniu, organizuje opiekę dla dzieci uczęszczających do tego przedszkola, jeżeli rodzice w wyznaczonym terminie zgłoszą takie zapotrzebowanie, a w miarę możliwości organizacyjnych, również dla dzieci z innych pobliskich przedszkoli, w uzgodnieniu z dyrektorami przedszkoli, które w danym miesiącu mają przerwę wakacyjną.

Dyrektorzy wszystkich przedszkoli publicznych w terminie 23 - do 29 maja 2019 r. przyjmują zgłoszenia od rodziców wychowanków, uczęszczających do danego przedszkola w roku szkolnym 2018/2019, na opiekę w miesiącach wakacyjnych.

Wyznaczenie terminu na zgłoszenia jest niezbędne ze względów organizacyjnych, ponieważ dyrektor danego przedszkola musi dokonać oceny ile dzieci będzie mogło być przyjętych z innego przedszkola, które w danym miesiącu wakacyjnym będzie nieczynne oraz powiadomić dyrektorów pozostałych przedszkoli, iloma wolnymi miejscami przedszkole będzie dysponowało w miesiącu dyżuru wakacyjnego. Ponadto wymiar urlopu wypoczynkowego nauczycieli przedszkoli wynosi 35 dni roboczych, a przerwa wakacyjna trwa jeden miesiąc, dlatego nauczyciele część swojego urlopu wykorzystują również w drugim miesiącu wakacyjnym, w którym przedszkole pełni dyżur, jeżeli liczba dzieci zgłoszonych na miesiące wakacyjne jest mniejsza, aniżeli ogólna liczba dzieci zapisanych do przedszkola na dany rok szkolny (podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, z późn. zm.; Liczba dni roboczych w 2019 r. wynosi 23 dni w lipcu i 21 dni w sierpniu.

Rodzice dokonują zgłoszeń dzieci na miesiące wakacyjne tylko w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza w bieżącym roku szkolnym.

Dyrektorzy przedszkoli nieczynnych w danym miesiącu wakacyjnym, będą powiadamiali rodziców swoich wychowanków, którzy zgłosili uzasadnioną potrzebę opieki dla swojego dziecka, do którego przedszkola dyżurującego dziecko będzie uczęszczało w drugim miesiącu, w którym przedszkole będzie nieczynne.

Każde przedszkole pełniące dyżur w jednym z miesięcy wakacyjnych będzie mogło zapewnić opiekę dzieciom z przedszkoli nieczynnych w liczbie nie większej, niż liczba dzieci, które obecnie uczęszczają do tego przedszkola, a w miesiącu dyżuru wakacyjnego nie będą korzystały z opieki przedszkolnej.

W związku z powyższym wszyscy Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019 mają obowiązek:

  • Dokonać zgłoszenia na miesiące lipiec/sierpień w terminie 23 - 29 maja 2019 r. u dyrektora przedszkola, do którego dziecko obecnie uczęszcza. Druki zgłoszeniowe Rodzice otrzymają w swoich macierzystych przedszkolach.
  • Określić dokładny termin pobytu dziecka w przedszkolu w miesiącu, w którym przedszkole macierzyste dziecka pełni dyżur wakacyjny oraz określać dokładny termin pobytu dziecka w przypadku, gdy przedszkole macierzyste będzie miało przerwę wakacyjną, a rodzice nie mają możliwości zapewnienia w tym czasie swojemu dziecku żadnej formy opieki;
  • Złożyć w terminie 13 - 19 czerwca 2019 r. wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola dyżurującego, które wskaże dyrektor przedszkola, do którego dziecko obecnie uczęszcza wraz z deklaracją woli zapisu. Wypełnione wnioski i deklaracje woli zapisu do przedszkola dyżurującego przekazuje w dniu 21 czerwca 2019 r. dyrektor przedszkola, do którego dziecko obecnie uczęszcza.

W przypadku, gdy rodzice nie dokonają zgłoszenia na opiekę w miesiącach wakacyjnych i nie złożą wniosku wraz z deklaracją woli zapisu w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza, w wyżej wyznaczonych terminach - będą musieli sami zadbać o organizację opieki dla swojego dziecka. Objęcie dziecka opieką w przedszkolu będzie możliwe tylko w przypadku, gdy przedszkole będzie dysponowało jeszcze wolnym miejscem. 

Zamieszczony poniżej wykaz dyżurów przedszkoli w miesiącach wakacyjnych, z podziałem na rejony miasta, ma na celu ułatwienie Rodzicom lokalizacji przedszkoli dyżurujących ewentualnie w przypadkach szczególnych, nieprzewidzianych wcześniej, znalezienie opieki dla swojego dziecka w innym przedszkolu, w miesiącu lipcu lub sierpniu. Jednak opieka dla dziecka będzie to możliwe tylko w przypadku, gdy dane przedszkole będzie jeszcze dysponowało wolnymi miejscami.  

Rejon miasta Nazwa i adres przedszkola

Lipiec

2019

Sierpień

2019

Imię i nazwisko 

dyrektora /telefon/

Śródmieście

Pasieka

Przedszkole Publiczne Nr 2
ul. Augustyna Kośnego 31
Przerwa Dyżur

Lucyna Żukowska

77 454 36 44

Przedszkole Publiczne Nr 3
im. Jana Brzechwy
ul. Strzelców Bytomskich 19
Dyżur Przerwa

Jolanta Gajos-Babiak

77 454 36 63 

Przedszkole Publiczne Nr 6
ul. Juliusza Ligonia 4
Dyżur Przerwa

Magdalena Fortalska

77 454 24 40

Przedszkole Publiczne Nr 14
ul. Adama Mickiewicza 3
Przerwa Dyżur

Iwona Budnik

77 454 38 30

Przedszkole Publiczne Nr 21

„Kraina Odkrywców”
ul. Wojciecha Drzymały 28

Przerwa Dyżur

Anna Leśniowska

77 454 35 51

Przedszkole Publiczne Nr 25
pl. Teatralny 14
Przerwa Dyżur

Ewa Dęga

77 453 62 86

Przedszkole Publiczne Nr 28

im. Czesława Janczarskiego
pl. Teatralny 3

Dyżur Przerwa

Anna Pastuszko

77 453 67 22

Przedszkole Publiczne Nr 42
ul. Juliusza Słowackiego 4
Dyżur Przerwa

Lucyna Dudek

77 454  50 75

Rondo Przedszkole Publiczne Nr 5
ul. Henryka Sienkiewicza 36
Dyżur Przerwa

Jolanta Haracz

77 454 28 68

Przedszkole Publiczne Nr 8
ul. Nysy Łużyckiej 1

Przerwa Dyżur

Brygida Starba

77 454 69 64

Chabry Przedszkole Publiczne Nr 23
im. Juliana Tuwima
ul. Konwalii 4
Dyżur Przerwa

Elżbieta Dąbrowska

77 455 66 35

Przedszkole Publiczne Nr 26
ul. Chabrów 56
Przerwa Dyżur

Grażyna Wróbel

77 455 66 13

Gosławice

Os. Armii Krajowej

 

Przedszkole Publiczne Nr 30
„Gosławickie Słoneczko"
ul. Wiejska 77
Przerwa Dyżur

Renata Bodura

77 455 63 86

Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51
ul. Jana Bytnara „Rudego" 1
Dyżur Przerwa

Marzena Stefanko

77 455 58 58

Przedszkole Publiczne Nr 54
ul. Majora „Hubala" 19
Przerwa Dyżur

Jadwiga Bryk

77 44 21 429

Przedszkole Publiczne Nr 55
ul. Szarych Szeregów 2
Dyżur Przerwa

Lidia Janicka

77 455 97 92

Malinka Przedszkole Publiczne Nr 4
ul. Bielska 23
Przerwa Dyżur

Elżbieta Marciniak

77 455 17 70

Przedszkole Publiczne Nr 37 „Elemelek"
ul. Jesionowa 8
Dyżur Przerwa

Marlena Mackiewicz

77 442 03 36

Przedszkole Publiczne Nr 56 „Piastuś"
ul. Sieradzka 7
Dyżur Przerwa

Barbara Wójciak

77 455 97 49

Kolonia

Gosławicka

Przedszkole Publiczne Nr 20
ul. Grudzicka 48
Przerwa Dyżur

Krystyna Pamuła

77 455 48 40

Grudzice Przedszkole Publiczne Nr 33 „Karolinka"
ul. Strzelecka 32
Dyżur Przerwa

Alfreda

Ludwiczyńska-Popera

77 454 05 68

Groszowice Przedszkole Publiczne Nr 22 „Bajkowa Rodzina"
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 19
Przerwa Dyżur

Kornelia Lysek

77 456 20 14

Metalchem Przedszkole Publiczne Nr 44 „Promyk"
ul. Oświęcimska94
Dyżur Przerwa

Aldona Pydych

77 456 27 83

Królewska

Wieś

Przedszkole Publiczne Nr 16
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2
ul. Zofii Nałkowskiej 16
Dyżur Przerwa

Józefa Marciniak

77 454 28 67

Zaodrze

 

Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 38
ul. Prószkowska 39
Przerwa Dyżur

Elżbieta Kruszyńska

77 474 37 71

Przedszkole Publiczne Nr 43
ul. Prószkowska 5A
Dyżur Przerwa

Jolanta Wacławska

77 457 01 51

Przedszkole Publiczne Nr 46
ul. Niemodlińska 60A
Przerwa Dyżur

Anna Hebda

77 474 37 82

Przedszkole Publiczne Specjalne Nr 53 „Iskierka”
ul. Koszyka 21 A
Dyżur Przerwa

Agnieszka Kwitowska

77 457 20 81

Wójtowa

Wieś

Przedszkole Publiczne Nr 36
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1
ul. Wyszomirskiego 6
Dyżur Przerwa

Joanna Misiec

77 457 34 81

Dambonia Przedszkole Publiczne Nr 18
ul. Joachima Lelewela 9
Dyżur Przerwa

Małgorzata Sekula

77 402 41 78    

Przedszkole Publiczne nr 24 "Chatka Puchatka"
ul. Zwycięstwa 47
Dyżur Przerwa

Urszula Kowalewska

77 474 41 06 

Przedszkole Publiczne nr 29
ul. Marcina Kasprzaka 1
Przerwa Dyżur

Agnieszka Milenkiewicz

77 474 35 84

Brzezie

Przedszkole Publiczne nr 59

ul. Dobrzeńska 38

Przerwa Dyżur

Kornelia Macioszek

77 469 52 11

Chmielowice

Przedszkole Publiczne nr 60

ul. Sienna 9

Dyżur Przerwa

Bożena Dębowska

77 474 36 90

Czarnowąsy

Przedszkole Publiczne nr 61

ul. Krzanowicka 1

Dyżur Przerwa

Katarzyna Radlak

77 469 11 54

Sławice

Przedszkole Publiczne nr 62

ul. Szczęśliwa 2

Dyżur Przerwa

Iwona Leonarczyk

77 457 00 18