Wykaz szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole

Lp.

Nazwa szkoły/zespołu szkół

Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół

Imię i nazwisko dyrektora

adres placówki

Telefon/strona internetowa/e-mail

1.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr I

Publiczne Gimnazjum Nr 6 im. Powstańców Śląskich

Zofia Godlewska

ul. Licealna 3;

45-714 Opole

77 474 29 44

sekretariat@ilo.opole.pl

www.ilo.opole.pl

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I

im. Mikołaja Kopernika

2.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II

Publiczne Gimnazjum Nr 10 Dwujęzyczne

Aleksander Iszczuk

ul. Kazimierza Pułaskiego 3;

45-048 Opole

77 454 22 86

sekr@lo2.opole.pl

www.lo2.opole.pl

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II

z Oddz. Dwujęzycznymi

im. Marii Konopnickiej

3.

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Publiczne Gimnazjum Nr 9

z Oddz. Dwujęzycznymi

Joanna Raźniewska

ul. Stanisława Dubois 28,

45-070 Opole

77 453 64 06

sekretariat@lo3.opole.pl

www.lo3.opole.pl  

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III

z Oddz. Dwujęzycznymi

im. Marii Skłodowskiej-Curie

4.

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr VI

im. Gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka”

-

Piotr Szafors

ul. Szarych Szeregów 1;

45-284 Opole

77 457 84 89

sekretariat@plo6-opole.pl

www.plo6.opole.pl

5.

Zespół Szkół Technicznych

i Ogólnokształcących

im. Kazimierza Gzowskiego

Publiczne Technikum Nr 1

Zdzisław Ślemp

ul. Józefa Hallera 6,

45-867 Opole

77 474 59 42

sekretariat@gzowski.opole.pl

www.gzowski.opole.pl

Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6

Szkoła Policealna Nr II

6.

Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V

Danuta Katorosz

ul. Tadeusza Kościuszki 14,

45-062 Opole

77 454 27 51

sekretariat@zsprymas.opole.pl

www.5lo.opole.pl

Liceum Ogólnokształcące

dla Dorosłych

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące

dla Dorosłych

7.

Zespół Szkół Ekonomicznych

im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”

Publiczne Technikum Nr 3

Ewa

Nowak - Kübler

ul. Tadeusza  Kościuszki 43,

45-062 Opole

77 453 66 41

szkola@ekonomik.opole.pl

www.zse.opole.pl 

Liceum Ogólnokształcące

dla Dorosłych Nr VI

Szkoła Policealna Nr III

dla Dorosłych

8.

Zespół Szkół Elektrycznych

 im. Tadeusza Kościuszki

Publiczne Technikum Nr 5

Dariusz Dobrowolski

ul. Tadeusza Kościuszki 39,

45-062 Opole

77 454 45 24

elektryk@elektryk.opole.pl

www.elektryk.opole.pl

Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

Liceum Ogólnokształcące

dla Dorosłych Nr II

9.

Zespół Szkół Mechanicznych

Publiczne Technikum Nr 4

im. Rot. Witolda Pileckiego

Bogusław Januszko

ul. Edmunda Omańczyka 22,

45-027 Opole

77 454 38 50

sekretariat@zsm.opole.pl

www.zsm.opole.pl

Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

Szkoła Policealna Nr V

Liceum Ogólnokształcące

dla Dorosłych Nr III

10.

Zespół Szkół Budowlanych

im. Papieża Jana Pawła II

Publiczne Technikum Nr 6

Violetta Szczepkowska

ul. Niemodlińska 40,

45-761 Opole

77 474 54 54

sekretariat@zsb.punkt.pl

www.zsb.opole.pl

Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5

Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Liceum Ogólnokształcące

dla Dorosłych Nr IV

Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych

11.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4

im. Bronisława Koraszewskiego

Publiczne Technikum Nr 2

Bożena

Czapska-Czoch

ul. Józefa Hallera 4,

45-867 Opole

77 474 53 59

szkola@zsz4.opole.pl

www.zsz4.opole.pl

Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

Szkoła Policealna Nr I

Liceum Ogólnokształcące Dorosłych Nr V

12.

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica

Publiczne Technikum Nr 7

Barbara Parvi

ul. Andrzeja Struga 16,

45-073 Opole

77 454 24 83

sekretariat@staszic.opole.pl  

www.staszic.opole.pl

Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4

Szkoła Policealna Nr IV dla Dorosłych

13.

Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego

im. Jana Cybisa

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych

Małgorzata Wojtanowska

ul. Strzelców Bytomskich 10,

45-084 Opole

77 454 45 25

sekretariat@plastyczniak.opole.pl

www.plastyczniak-opole.edu.pl 

Publiczne Liceum Plastyczne

Ognisko Plastyczne

 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkół Ogólnokształcącyh Nr I
ul. Licealna 3, 45-714 Opole
77-474-29-44
sekretariat@ilo.opole.pl
http://www.ilo.opole.pl/


Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr I

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr II
ul. Pułaskiego 3, 45-048 Opole
77-454-48-11, 77-454-22-86
sekr@lo2.opole.pl
http://www.lo2.opole.pl/
  PG Nr 10b
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr II
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III
im . Marii Skłodowskiej - Curie w Zespole Szkół Ogólnokształcących
ul. Dubois 28, 45-070 Opole
77-453-64-06, 77-456-49-95
sekretariat@lo3.opole.pl
http://www.lo3.opole.pl/
 
Zespół Szkół Ogólnokształcących
Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
im. Gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka”
ul. Szarych Szeregów 1, 45-284 Opole
77-457-84-89
sekretariat@plo6-opole.pl
http://www.plo6-opole.pl/
 
Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego
im. Jana Cybisa
ul. Strzelców Bytomskich 10, 45-084 Opole
77-454-45-25, 77-456-60-99
sekretariat@plastyczniak.opole.pl
http://www.plastyczniak.opole.pl/
 
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V
w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia
Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. Kościuszki 14, 45-062 Opole
77-454-27-51, 77-454-56-68
administracja@zsprymas.opole.pl
http://www.5lo.opole.pl/

 

Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia

Zespół Szkół Budowlanych
im. Papieża Jana Pawła II
ul. Niemodlińska 40, 45-761 Opole
77-474-54-54
sekretariat@zsb.punkt.pl
http://www.zsb.punkt.pl/
 
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Generała Stefana Roweckiego "Grota"
ul. Kościuszki 43, 45-062 Opole
77-454-43-51, cen. 77-453-66-41, 77-453-66-42, 77-454-44-54
szkola@ekonomik.opole.pl
http://www.ekonomik.opole.pl/
 
Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki
ul. Kościuszki 39, 45-062 Opole
77-454-45-24
elektryk@elektryk.opole.pl
http://www.elektryk.opole.pl/
 
Zespół Szkół Mechanicznych
ul. Osmańczyka 22, 45-027 Opole
77-454-38-50, 77-454-41-34
sekretariat@zsm.opole.pl
http://www.zsm.opole.pl/
 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego
ul. Hallera 6, 45-867 Opole
77-474-59-42
sekretariat@gzowski.opole.pl
http://www.gzowski.opole.pl/

---------------------------------------------------------

Zespół Szkół Zawodowych Nr 4
im. Bronisława Koraszewskiego
ul. Hallera 4, 45-867 Opole
77-474-53-59
szkola@zsz4.punkt.pl
http://www.zsz4.opole.pl/

 
Zespół Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica
ul. Struga 16, 45-073 Opole
77-454-24-83
sekretariat@staszic.opole.pl
http://www.staszic.opole.pl/
 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
Opole 45-361
ul. Plebiscytowa 5
77-40-00-234
pkgspskopole@o2.pl
szkolykatolickie.opole.pl

  spsk

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Zespole Szkół Specjalnych
ul. Jana Bytnara "Rudego" 7, 45-267 Opole
77-458-08-86
sekretariat@zssopole.pl
http://www.zssopole.pl/ 


W powyższych zespołach szkół
funkcjonują następujące typy szkół

Licea ogólnokształcące:

Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Mikołaja Kopernika
ul. Licealna 3, 45-714 Opole
77-474-29-44
sekretariat@ilo.opole.pl
http://www.ilo.opole.pl/

---------------------------------------------------------
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej
ul. Kazimierza Pułaskiego 3, 45-048 Opole
77-40-21-888
sekr@lo2.opole.pl
http://www.plo2.opole.pl/

---------------------------------------------------------
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Marii Skłodowskiej - Curie
45-070 Opole, ul. Stanisława Dubois 28
77-453-64-06
sekretariat@lo3.opole.pl
http://www.lo3.opole.pl/

---------------------------------------------------------
Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr V
45-062 Opole, ul. Tadeusza Kościuszki 14
77-454-27-51,
administracja@zsprymas.opole.pl
http://www.5lo.opole.pl/

---------------------------------------------------------

Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
im. Gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka”
ul. Szarych Szeregów 1, 45-284 Opole
77-457-84-89
sekretariat@plo6-opole.pl
http://www.plo6-opole.pl/

---------------------------------------------------------

Technika:

Publiczne Technikum Nr 1
45-867 Opole, ul. Józefa Hallera 6
77-474-59-42
sekretariat@gzowski.opole.pl
http://www.gzowski.opole.pl/

---------------------------------------------------------
Publiczne Technikum Nr 2
45-867 Opole, ul. Józefa Hallera 4
77-474 53 59
szkola@zsz4.punkt.pl
http://www.zsz4.opole.pl/

---------------------------------------------------------
Publiczne Technikum Nr 3
45-062 Opole, ul. Tadeusza Kościuszki 43
77-454 43 51
szkola@ekonomik.opole.pl
http://www.ekonomik.opole.pl/

---------------------------------------------------------
Publiczne Technikum Nr 4
45-027 Opole, ul. Edmunda Osmańczyka 22
77-454 38 50
sekretariat@zsm.opole.pl
http://www.zsm.opole.pl/

---------------------------------------------------------
Publiczne Technikum Nr 5
45-062 Opole, ul. Tadeusza Kościuszki 39-41
77-454 45 24
elektryk@elektryk.opole.pl
http://www.elektryk.opole.pl/

---------------------------------------------------------
Publiczne Technikum Nr 6
45-761 Opole, ul. Niemodlińska 40
77-474-54-54
sekretariat@zsb.punkt.pl
http://www.zsb.punkt.pl/

---------------------------------------------------------
Publiczne Technikum Nr 7
45-073 Opole, ul. Andrzeja Struga 16
77-454-24-83
sekretariat@staszic.opole.pl
http://www.staszic.opole.pl/

---------------------------------------------------------

Szkoły artystyczne:

Publiczne Liceum Plastyczne
45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 10
77-454-45-25
sekretariat@plastyczniak.opole.pl
http://www.plastyczniak.opole.pl/

---------------------------------------------------------
Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych
45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 10
77-454 45 25
sekretariat@plastyczniak.opole.pl
http://www.plastyczniak.opole.pl/

---------------------------------------------------------

Zasadnicze szkoły zawodowe:

Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1
45-867 Opole, ul. Józefa Hallera 4
77-474 53 59
szkola@zsz4.punkt.pl
http://www.zsz4.opole.pl/

---------------------------------------------------------
Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2
45-027 Opole, ul. Edmunda Osmańczyka 22
77-454-38-50
sekretariat@zsm.opole.pl
http://www.zsm.opole.pl/

---------------------------------------------------------
Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3
45-062 Opole, ul. Tadeusza Kościuszki 39-41
77-454-45-24
elektryk@elektryk.opole.pl
http://www.elektryk.opole.pl/

---------------------------------------------------------
Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4
45-073 Opole, ul. Andrzeja Struga 16
77-454-24-83
sekretariat@staszic.opole.pl
http://www.staszic.opole.pl/

---------------------------------------------------------
Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5
45-761 Opole, ul. Niemodlińska 40
77-474-54-54
sekretariat@zsb.punkt.pl
http://www.zsb.punkt.pl/

---------------------------------------------------------

Publiczna Zasadnicza Szkoła zawodowa Nr 6

ul. Józefa Hallera 6,
45-867 Opole
77 474 59 42
gzowski@wp.pl
www.gzowski.prv.pl

---------------------------------------------------------

Szkoły specjalne:

Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
45-761 Opole, ul. Niemodlińska 40
77-474-54-54
sekretariat@zsb.punkt.pl
http://www.zsb.punkt.pl/

---------------------------------------------------------
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
45-245 Opole, ul. Jana Bytnara "Rudego" 7
77-458-08-86
zss_opole@wodip.opole.pl  
www.wodip.opole.pl/~zss_opole/ 

---------------------------------------------------------

Szkoły policealne:

Szkoła Policealna Nr I
45-867 Opole, ul. Józefa Hallera 4
77-474-53-59
szkola@zsz4.punkt.pl
http://www.zsz4.opole.pl/

---------------------------------------------------------
Szkoła Policealna Nr II
45-867 Opole, ul. Józefa Hallera 6
77-474 59 42
sekretariat@gzowski.opole.pl
http://www.gzowski.opole.pl/

---------------------------------------------------------

Szkoły dla Dorosłych

Licea ogólnokształcące:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
45-062 Opole, ul. Tadeusza Kościuszki 14
77-454 27 51
administracja@zsprymas.opole.pl
http://www.5lo.opole.pl/

---------------------------------------------------------
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
45-062 Opole, ul. Tadeusza Kościuszki 14
77-454-27-51
administracja@zsprymas.opole.pl
http://www.5lo.opole.pl/

---------------------------------------------------------

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr II 
45-062 Opole, ul. Tadeusza Kościuszki 39-41
77-454-45-24
elektryk@elektryk.opole.pl   
http://www.elektryk.opole.pl/

---------------------------------------------------------
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr III 
45-027 Opole, ul. Edmunda Osmańczyka 22
77-454-38-50
sekretariat@zsm.opole.pl 
 http://www.zsm.opole.pl/

---------------------------------------------------------
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr IV 
45-761 Opole, ul. Niemodlińska 40
77-474-54-54
sekretariat@zsb.punkt.pl  
http://www.zsb.punkt.pl/

---------------------------------------------------------
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr V 
45-867 Opole, ul. Józefa Hallera 4
77-474 53 59
szkola@zsz4.punkt.pl
http://www.zsz4.opole.pl/

---------------------------------------------------------

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr VI

ul. Tadeusza Kościuszki 43
45-062 Opole
77 453 66 41
szkola@ekonomik.opole.pl
www.zse.opole.pl

---------------------------------------------------------

Szkoły policealne dla dorosłych:

Szkoła Policealna Nr III dla Dorosłych
45-062 Opole, ul. Tadeusza Kościuszki 43
77-454-43-51
szkola@ekonomik.opole.pl
http://www.ekonomik.opole.pl/

---------------------------------------------------------
Szkoła Policealna Nr IV dla Dorosłych
45-073 Opole, ul. Andrzeja Struga 16
77-454-24-83
sekretariat@staszic.opole.pl
http://www.staszic.opole.pl/

---------------------------------------------------------

Szkoła Policealna Nr V dla Dorosłych 
ul. Osmańczyka 22, 45-027 Opole
77-454-38-50, 454-41-34
sekretariat@zsm.opole.pl
http://www.zsm.opole.pl/

---------------------------------------------------------