OŚ-O.434.001.2018 Opole, 12 stycznia 2018 r.
 

Dyrektorzy publicznych
szkół podstawowych,
gimnazjów,
szkół ponadgimnazjalnych

W związku z okresem zimowego wypoczynku, przypominamy i zwracamy uwagę na zagrożenia, na jakie mogą być narażone dzieci i młodzież w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Istotne są wszelkie działania profilaktyczne i prewencyjne mające na celu propagowanie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem następujących tematów:

  • zachowanie bezpieczeństwa podczas uczestnictwa w ruchu drogowym,
  • zasady korzystania z obiektów,
  • kontakty z różnymi środowiskami i niebezpieczeństwo ich

Równocześnie uprzejmie proszę o dokładne sprawdzenie pod względem bezpieczeństwa urządzeń sportowych, z których uczniowie będą mogli korzystać w czasie ferii.

  Naczelnik Wydziału Oświaty
Irena Koszyk